อัตราการเติม Point
(คูณ x2.0)
True Point
50 4,000 P
90 8,000 P
150 12,000 P
300 24,000 P
500 48,000 P
1,000 120,000 P